Facebook

Služby

Bez názvu

1. Stanovení tržní ceny nemovitosti

Klíčovou rolí při mojí práci je pomoci majiteli nemovitosti správně stanovit prodejní cenu. Pro určení správné prodejní ceny používám nejen své zkušenosti, ale také jedinečný nástroj, kterým jsou cenové mapy z Katastru nemovitostí.

Bez názvu2

2. Vytvoření marketingového plánu 

Při prodeji nemovitosti se používá hned několik marketingových strategií, které mají za úkol upozornit na nemovitost maximum kupujících klientů. Na základě svých zkušeností a praxe, Vám doporučím optimální marketingové kanály pro prodej vaší nemovitosti.

Bez názvu3

3. Příprava nemovitosti k prodeji

Dříve, než nabídnu Vaši nemovitost k prodeji, je důležité ji důkladně připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Nemovitost by měla působit čistě a neosobně, aby umožnila zájemci vlastní představy o možné budoucím využití či zařízení. Před fotografováním nemovitosti pro marketingové účely proto doporučím, co je potřeba potlačit či naopak vyzdvihnout pro zdárný průběh prodeje.

Bez názvu4

4. Inzerce

Profesionálně zpracuji prezentaci Vaší nemovitosti včetně odborné a precizní fotodokumentace. Garantuji kvalitu a korektnost inzerovaných informací. Provádím pravidelné statistiky sledovanosti nabídek inzerovaných naší společností na realitních portálech.
Samozřejmostí je inzerce každé nemovitosti na realitních portálech a sociálních sítích, ve vývěskách umístěných na frekventovaných místech v centru Vyškova a významnou součástí marketingu realitní kanceláře, pro kterou pracuji, je uveřejnění vybraných nemovitostí v Quantum novinách vycházejících v počtu 13 tisíc výtisků rozesílaných stávajícím zákazníkům firmy.
Klientům, kteří projeví o tuto službu zájem, nabízím možnost označení nemovitosti reklamními panely a plachtami.

Bez názvu5

5. Prohlídky nemovitostí se zájemci

Prohlídky probíhají vždy za mé účasti, kdy se kupujícímu věnuji, jsem schopna poradit, ovládám obchodní dovednosti. Na prohlídku nemovitosti doprovázím pouze klienty se skutečným zájmem o koupi. Prodávající tak má jistotu, že se mu bytem nebudou procházet „realitní turisté - diváci“. Jedná se o osoby, které nemají opravdu zájem o nemovitost, nechtějí nic koupit, jen je prostě baví chodit obhlížet cizí byty a domy.

Bez názvu6

6. Rezervace nemovitosti

Vedu obchodní vyjednávání s klientem o ceně nemovitosti, které je při zdárném průběhu zakončeno podpisem „Dohody o složení blokovacího depozita“ (rezervační smlouva). To je pro Vás zárukou, že zájemce myslí koupi vážně, za týden si vše nerozmyslí a Vás tak nepřipraví o ušlý zisk.

Bez názvu7

7. Kompletní právní servis Advokátní kanceláře STŘELEC & partner

Advokát připraví návrhy smluv související s prodejem vaší nemovitosti, kterými jsou kupní smlouva, příp. zástavní smlouva, smlouva o advokátní úschově peněz.

Bez názvu8

8. Jednání s úřady

Katastrální úřad 
Vložím zástavní a vlastnická práva do katastru nemovitostí, obstarám výpis z listu vlastnictví a kopie nabývacích listin nebo katastrálních map. Zajistím výmaz věcných břemen, předkupních práv a dalších omezení či podání kupních smluv na katastr.

Stavební úřad
Zajistím nahlížení do projektové dokumentace k dané nemovitosti nebo kolaudačního rozhodnutí, informace ohledně uložení inženýrských sítí na pozemku a v jeho okolí či zařazení dané lokality do územních plánů obcí a měst.

whn150x150-kb058-88d98-ico008-3f6058

9. Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

V případě Vašeho zájmu zajistím vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy mým externím spolupracovníkem. 

Tento průkaz by měl být součástí inzerce nabízené nemovitosti. Každý potencionální kupec či nájemce má právo si ho vyžádat k nahlédnutí a kupující či nájemce by ho měl obdržet nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy. Za vypracování odpovídá podle zákona č. 318/2012 Sb. vlastník budovy a jeho povinností je nechat vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB) při prodeji i pronájmu své nemovitosti. Pokud realitní kancelář nemá tento průkaz k dispozici, musí dle zákona uvést nejhorší třídu G, což ale může nemovitost v očích zájemců dost poškodit.

Bez názvu10

10. Předání nemovitosti a poprodejní servis

Zpracuji předávací protokol, na jehož základě předáte kupujícímu nemovitost.
Zajistím přepisy odběrných míst plynu, elektřiny a případně provedu přepis na bytovém družstvu.

Kontaktní formulář